Sök:

Homeparty - Kvinnornas Arena

Kvinnohistoria, konsumsion, sociala relationer, hemförsäljning

Författare

Jessica Berndt Jennie Källgren

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..