Sök:

Har du mens eller?

Kvinnors erfarenheter av att leva med PMS


Premenstruellt syndrom, a?ven kallat PMS, a?r na?got som 20-30% av alla menstruerande kvinnor uppskattas lida av. De premenstruella symtomen uppkommer i den senare delen av menstruationscykeln och a?terkommer vanligtvis varje ma?nad. Symtomen kan yttra sig sa?va?l fysiskt, psykiskt som emotionellt. Syftet med studien var att beskriva kvinnors premenstruella erfarenheter. Studien a?r genomfo?rd som en litteraturstudie och baseras pa? 10 vetenskapliga artiklar. Ur artiklarnas resultat kunde tre huvudteman urskiljas. Resultatet av litteraturstudien visar att ma?nga kvinnor har erfarenheter av att mo?tas med misstro da? de beskriver sin PMS. Denna misstro beskrivs i mo?te med sa?va?l na?rsta?ende, arbetskollegor som med ha?lso- sjukva?rdspersonal. I studien framkommer att okunskapen kring PMS a?r stor, samtidigt som fenomenet ofta framsta?lls negativt och fo?rlo?jligas. Ma?nga kvinnor beskriver va?rdet i att fa? samtala om sina premenstruella erfarenheter utan att bli do?mda och misstrodda. Fo?r att utveckla en ba?ttre omva?rdnad av kvinnor som lider av PMS a?r det av stor vikt att genom utbildning o?ka kunskaperna hos ha?lso- och sjukva?rdspersonal om detta fenomen. Fo?r att fler kvinnor skall fa? hja?lp att lindra det lidande de premenstruella symtomen kan orsaka a?r det av vikt att vidare forskning bedrivs. 

Författare

Kajsa Albjär Sofie Andersson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..