Sök:

Framtida positionering inom svensk bilindustri - en kvalitativ studie i hur den alltmer miljömedvetna kunden kan mötas


Uppsatsen vill ge svar på vad den svenska bilindustrin bör tänka på i framtiden för att möta den alltmer miljömedvetna kunden. Intervjuer har genomförts med Volvo och Saab, branschexpertis samt konsumenter för att belysa olika synsätt kring dagens och framtida miljöproblem. Det vi kom fram till var att såväl Volvo som Saab bör fokusera på färre antal attribut. Företagen stärker sin miljöprofil om man ytterligare framhåller bilens miljöpåverkan snarare än andra, för många självklara, attribut. Företagen stärker också trovärdigheten i sin miljöpolitik om en ökad satsning på mindre och bränslesnålare bilar genomförs. Volvo och Saab bör inte fokusera alltför mycket på etanol eftersom etanolen har visat sig ha kritiska anhängare, bl.a. till framställningen av ett sådant drivmedel.

Författare

Markus Larsson Mattias Stepien Henningsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..