Sök:

Förskolebarns matematiska medvetenhet

Barns medvetenhet om vardagsmatematik

Författare

Isabella Fofic Viktoria Fofic

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..