Sök:

Förenkla eller komplicera ? Den vetenskapliga journalistikens roll i bevakningen av den naturvetenskapligt orienterade forskningen i svenska massmedier.


Syftet med detta arbete är att ur ett journalistperspektiv visa vilka komponenter som god journalistik med dennaturvetenskapligt orienterade forskningen som bevakningsområde består av. Arbetet fokuserar på massmedierna som agendasättare och frånser de kommersiella aspekterna av verksamheten.

Författare

Natalia Lukiyanova Källström

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Institutionen för Strategisk kommunikation

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..