Sök:

Förändrar ergonomisk anpassning respektive progressiv avspänning symptombilden i nack- och skulderregionen hos datorarbetare


Andelen som arbetar vid bildskärm fördubblades i Sverige mellan 1989-1999, vilket har medfört en växande oro över en ökad risk för muskuloskeletala besvär. Syfte: förändrade ergonomisk anpassning respektive progressiv avspännig symptombilden i nack- och skulderregionen hos datorarbetare. Metod: 16 personer med mer än ett års datorvana och som arbetade i Boden deltog i projektet. Som utvärderingsinstrument användes ett frågeformulär som besvarades före och efter en interventionsperiod på fem veckor. Deskriptiv databehandling. Resultat: Beräknades procentuellt i förbättring, försämring och oförändrat. Totalt blev det 25% förbättringar, 15% försämringar och 60% var oförändrat. Ergonomisk anpassning resulterade i 21% förbättringar, 13% försämringar och 67% oförändrat. Progressiv avspänning i 31% förbättringar, 17% försämringar och 52% oförändrat. Slutsats: ergonomisk anpassning och progressiv avspänning visades påverka symptombilden, trots en kort interventionsperiod.

Författare

Rolf Jörgen Bjerke Weronica Lindström Christoffer Stiller

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..