Sök:

Flexibelt badkar för Dimma


Arbetet du nu läser är ett samarbete mellan badkarsföretaget Dimma och designstudenten Erik Melin från Malmö högskola. Det är en kandidatuppsats i ämnet produktdesign och behandlar studier i designämnet, med fokus på badkarsdesign. Projektet går ut på att hitta en lösning som gör att företaget Dimma - som är specialiserade på badkar - kan tilltala kunder som hellre köper dusch än badkar. Problemet som skall lösas är hur man på bästa sätt kombinerar en dusch och ett badkar - för att tjäna maximalt med plats och vinna nya kunder till företaget. Lösning är en: utrymmesbesparande badkarsprodukt där en speciell fällprincip gör att karet kan förvaras hängande när det inte används. Produkten kan beskrivas som en badbalja för vuxna där det sittande badet utforskas. Metoderna som används är litteraturstudier i följande ämnen: utrymmesbesparande designlösningar, materialkunskap, antropologi och varumärkesstrategi. Insamlingen av data görs genom intervjuer och enkäter och den kreativa metod som används är; skissen - som verktyg för produktutveckling och idégenerering.

Författare

Erik Melin

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..