Sök:

Fast förankrad i allt som förflyktigas

En studie i det litterära motivet badande kvinnor i svensk arbetarlitteratur


My aim in this essay is to analyze how the female body is represented in Swedish working class literature. I have compared four different novels all of which contain a female bathing scene: the opening chapter of Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd (1933) , the opening chapter of Ivar Lo-Johanssons Bara en mor (1939) and a scene each in Glasfåglarna (1996) and Mosippan (1998), both written by Elsie Johansson. The bathing scenes suggest three key issues: modernisation, urbanisation and above all women´s sexual politics. Though there were several issues facing the feminist movement in Sweden in the 1930, the question of a woman?s right to her body was one that united the movement, regardless of class.

Författare

Ulrika Karlsson

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..