Sök:

Får jag tala om att jag nätdejtar?

en studie om attityder till nätdejting


Syfte: Syftet med denna uppsats a?r att fa? reda pa? hur attityden och hur a?sikterna kring na?tdejting ser ut hos allma?nheten. Med denna studie o?nskar jag att ma?nniskor va?gar prata mer o?ppet om na?tdejting och i vilken omfattning det fo?rekommer just i deras liv.Fra?gesta?llningar:- Hur ser vetskapen om na?tdejtingens existens och utbreddhet ut? - Hur vanligt a?r medlemskap pa? en dejtingsajt? - Vad har man fo?r attityd och insta?llning kring dem som na?tdejtar? - Anses det vara ett bra dejtningalternativ nu och i framtiden?- Skiljer detta sig a?t mellan ko?n, a?lder och datoranva?ndande?Teoretiska perspektiv: Intimitetens omvandling, modernitetens fo?ljder och internet.Metod: Kvantitativ metod med enka?ter.Empiri: 80 enka?ter delades slumpma?ssigt ut och fra?gor kring respondenternas bakgrund, erfarenhet och attityder till na?tdejting besvarades.Slutsatser: Hela 90 % hade ho?rt talas om na?tdejting men endast ha?lften hade sja?lva ett medlemskap pa? en na?tdejting sida.Attityden till na?tdejting sa?g olika ut. Att det bara a?r konstiga och blyga ma?nniskor som na?tdejtar ho?ll majoriteten inte med om. Skillnaden mellan gifta och sambos visade stor skillnad i pa?sta?endet om de som na?tdejtar skulle vara konstiga. Gifta var o?vertygade om att de som na?tdejtar a?r konstiga medan sambos var obesta?mda i fra?gan.Pa? fra?gan om man kan la?ra ka?nna na?gon pa? na?tet ho?ll 70 % med om. Det fanns de som insta?mde i att man kan hitta ka?rleken pa? na?tet men var inte lika o?vertygade om att man kan la?ra ka?nna na?gon pa? na?tet.Som par anses det att man inte bo?r tala om att man tra?ffats genom na?tdejting i samma utstra?ckning som na?r man som singel letar efter sin partner pa? na?tet.Nyckelord: na?tdejting, Anthony Giddens, genus, attityder, passion, ka?rlek, expertsystem.

Författare

Lina Andersson

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..