Sök:

En pilotstudie av kognitiv beteendeterapi i grupp för behandling av emetofobi

Emetofobi inneba?r en intensiv ra?dsla fo?r att kra?kas. Fobin medfo?r stort lidande fo?r patienten, men forskningen om behandling av emetofobi a?r mycket begra?nsad. Syftet med denna studie var att underso?ka om gruppbehandling med kognitiv beteendeterapi kunde minska graden av emetofobiska symptom. Tre grupper med totalt 23 patienter behandlades, tva? pa? va?ren (n = 14) och en pa? ho?sten (n = 9). Behandlingen bestod av 10 sessioner a? 2,5 timmar. Patienterna hade signifikant la?gre grad av emetofobiska symptom vid behandlingsavslut a?n vid behandlingsstart. Vid behandlingsavslut var 44 % kliniskt signifikant fo?rba?ttrade vad ga?ller emetofobiska symptom, och vid trema?nadersuppfo?ljning hade 61 % av patienterna uppna?tt kliniskt signifikant fo?rba?ttring. Resultaten bo?r tolkas med stor fo?rsiktighet da? underso?kningen saknade kontrollgrupp och bestod av ett litet antal patienter. En la?ngre uppfo?ljning som kunde visa om behandlingseffekten bestod o?ver tid hade varit o?nskva?rd, men rymdes inte inom ramen fo?r denna studie.

Författare

Edberg Ellen Marianne Di Schiena

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..