Sök:

En landsinsamlings problematik- En analys av Mellemfolkeligt Samvirkes landsinsamling 2006

Denna uppsats kommer att ta upp de problem en NGO möter när det kommer till fenomenet att samla in pengar för ett särskilt ändamål. Varför stödjer eller inte stödjer människor insamlingar?, det är en av de frågor som kommer att behandlas i denna uppsats. Syftet är att förklara vikten av frivilligt arbete, och att det verkligen gör skillnad att ge slantar eller större summor pengar till de organisationer vi har förtroende för, men även är det syftet att i denna uppsats titta närmare på ämnet: varför människor inte ger, för att förstå det som ett problem i sig. Mellemfolkeligt Samvirke (MS) där jag gjorde min praktik, kommer att stå som exempel i denna uppsats.

Författare

Lina Lundgren

Lärosäte och institution

Malmö högskola/IMER

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..