Sök:

En implementationsstudie av molntjänsters API


Molntjänsterna Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive och Box har implementerats. Syftet med rapporten är att observera vilka problem som kan uppstå vid implementationen av molntjänsterna, och hur dessa problem kan lösas. Resultatet blev att molntjänsterna hade liknande problem. Problemen som uppstod var att alla molntjänster förutom Google Drive kunde bara öppna filväljaren i en popup. Att ange rätt domännamn blev ett problem för flera molntjänster då det var olika hur mycket av URLen som behövde anges, vilket berodde på respektive API.

Författare

Richard Wandel

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapTekniska fakulteten

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..