Sök:

En förändrad socialdemokratisk utrikespolitik?

En motivanalys av socialdemokratiska ställningstaganden gällande försvarsavtalet med Saudiarabien mellan år 2005 till år 2015. 


In 2005 the Swedish social democratic government settled a defense treaty with Saudi Arabia. Ten years later, a new Social democratic government ends the treaty. This thesis will study the Social democratic party?s motives behind their actions regarding the treaty. Kjell Goldmanns theory regarding the three fields of interest concerning state?s foreign policy, security policy, economy and international values, will serve as the theory and operationalization of this thesis. The thesis will operate an analysis of motives to study the main motives of the party?s actions during four events. After examining the actions of the Social democrats in media and the parliament, the thesis found that the party had changed their main motives between 2005 and 2015. Their main motives in 2005 were economical and in 2015 were their main motives international values, which reaches the conclusion that the Social democrats have changed their motives regarding the treaty. 

Författare

Louise Johansson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..