Sök:

En egen värld vid ån


Vi hade en skissuppgift i bo?rjan av kandidatprojektet, da?r vi skulle fundera o?ver va?r passion till arkitekturen. Min passion kan vara minnet av en byggnad, ett rum, da?r jag ka?nt ett sug i magen. Jag inspireras av film, teater, foto och konst. Jag vill stra?va efter att konsthallen ska skapa samma sug och dragningskraft fo?r ma?nniskor i Uppsala. Jag har jobbat med att bygga upp konsthallen som olika scener, minnen, fragment och reflexioner. En egen va?rld. Jag vill att det ska finnas en vaghet samtidigt som riktning, uta?t och ina?t. Jag vill a?ven att den ska sma?lta samman med vattnet och marken runtomkring. Min vision är att vi som besökare dras in i ett sammanhang, en rumslighet, någonting som skiljer sig från vardagen om än bara litegrann. Att komma in i en annan värld.

Författare

Emma Ekman Flenberg

Lärosäte och institution

KTH/Arkitektur

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..