Sök:

Dykning med vithajar – Ett riskfyllt servicemöte? En fallstudie om risk, förväntningar och upplevelser inom organiserad äventyrsturism


Författare

Margie Magistrado Andersson Per-Johan Ljungbäck Farnoosh Valiallahi Robert Pedersen Amanda Hankell Mikael Svensson Kristoffer Thuresson Ida Nord Larsson Andreas Sandström Christa Ignatius Clara Colliander Andrea Tham Charlot Bauer

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Department of Service Management/retail, tourism, hotel and restaurant

Nivå:

Detta är en C-uppsats.