Sök:

Det sociala na?tverkets betydelse pa? arbetsmarknaden

En kvantitativ studie om sambandet mellan na?ra va?nner och arbetslo?shet


Denna kandidatuppsats syftar till att underso?ka hur antalet na?ra va?nner spelar roll fo?r sannolikheten att ha varit arbetslo?s. Vidare syftar uppsatsen till att studera om sambandet mellan antal na?ra va?nner och arbetslo?shet pa?verkas av hur ma?nga av de na?ra va?nnerna som a?r arbetslo?sa eller utlandsfo?dda. Bland de na?ra va?nnerna finns anva?ndbara resurser som kan bidra med information, inflytande, sociala referenser och bekra?ftelse av identitet, vilket kan skapa fo?rutsa?ttningar fo?r individen att la?ttare etablera sig pa? arbetsmarknaden. Utifra?n data fra?n Levnadsniva?underso?kningen (LNU) 2000 har sambandet underso?kts genom logistiska regressionsanalyser. Resultatet visar att antal na?ra va?nner och antal na?ra va?nner som a?r arbetslo?sa har ett samband med om individen sja?lv har varit arbetslo?s. Dock finns det inte ett samband mellan antalet na?ra va?nner som a?r utlandsfo?dda och individens egen arbetslo?shet. Va?r studie bidrar med ytterligare bevis pa? att det sociala na?tverket kan utgo?ra en skillnad mellan individens mo?jlighet att fa? en ansta?llning eller inte, samt belyser problematiken med att resurssvaga na?tverk kan vara ha?mmande fo?r att komma in pa? arbetsmarknaden. 

Författare

Julia Wengse Andrea Christensson

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..