Sök:

Det beslutande organet

I museet eller i galleriet är distansen uppenbar, saker sätts bakom glas och transformeras till konsteller etnologiska föremål. Men vi skapar också ett eget glas mellan oss själva och omvärlden.Verkligheten är ingenting utan våra fantasier och illusioner. Om verkligheten bara skulle varanågon sorts klar, ofiltrerad verklighet skulle det bli outhärdligt att leva i den. Fantasin bygger vårverklighet. Det ena existerar inte utan det andra. Fantasin är kittet, texturen som gör det kul elleråt minstående uthärdligt att leva.Jag kan nog på ett basalt plan se mitt konstnärskap som en bra anledning till att konstruera,fantisera ihop en verklighet, eller kanske snarare en annan sorts värld som är mer än vad den är.För mig blir nog fantasin som en sorts metod. Ett jobb som tillåter mig att gräva blandfantasifoster och då synligöra en verklighet. Filmer, böcker och konst har för mig oftaegenskapen att antyda konturerna av den verklighet som vi konstruerat och lever i.

Författare

Isak Sundström

Lärosäte och institution

Konstfack/Institutionen för Konst (K)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..