Sök:

Den personliga hemsidan

Mitt ställe på nätet

Denna rapport handlar om utvecklingen av en personlig webbplats. Syftet är att framställa en webbplats som sedan kan tjänstgöra som en personlig sida på webben och innehålla en blogg med kommentarer, en bildtjänst, en sida med personlig information om sidinnehavaren samt en sida med bilder och information om tidigare projekt.Sidan utvecklades för att det fanns ett behov av en webbplats med dessa funktioner och för att lära och ge erfarenhet i att utveckla en webbplats från grunden.Sidan utvecklades i ASP.NET MVC och MS SQL 2008.Under projektets gång utvärderades även en ovanlig metod för lagring av bilder i databasen.Resultatet blev en webbplats där nya tekniker kan testas och utvärderas.

Författare

Staffan Jonsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..