Sök:

"Den märkligaste böjelsen - att inte ha någon" Paradoxer och villkor i sikurser om asexualitet i svensk dags/kvällspress


I arbetet undersöker jag de diskurser som asexualitet - utifrån en kontext som menas påtala och kritisera heteronormativa antaganden - inträder i. Genom en ständigt närvarande disciplinering görs asexualitet till ett föremål för tal, och därmed föremål för diskurser. Utifrån villkor och antaganden om var och hur ?rätt? tal formuleras görs asexualitet till ett motsägelsefullt element att ordna in i framförandet av identitet. Asexualitet förhandlas i materialet gentemot exempelvis medicinska, psykologiska och sociala effekter. Genom fortlöpande diskursiva erkännanden och misskännanden konstrueras ?de asexuella? som autentiska individer med en konstant och stabil livshistoria. I denna formering av asexualitet inträder paradoxalt nog även kunskapsanspråk som omöjliggör asexualitet då asexualitet i sig motsäger den befästa betydelsen av kön och sexualitet, och därmed omöjliggör dessa kategoriers stabilitet.

Författare

Monique Johansson Birte Sandberg Emma Kristiansson Kristin Larsson Kristofer Osberg Linda H Axelsson Jennie Andersson Johanna Hedin Karin Grahnquist Hanna Blomberg Karolina Lausten-Thomsen NIKLAS NORDSTRÖM Charlotte Mårtenson Pet

Nivå:

Detta är en C-uppsats.