Sök:

Den åttafaldiga vägen till frälsning då och nu

En komparativ analys av Klassisk Yoga och Ashtanga Vinyasa Yoga


I dagens samhälle är det troligen ingen som har undgått termen yoga. Yoga finns på nästintill vartenda gym och termen dyker även upp i olika hälsotidningar från stund till stund. Benämningar så som Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, meditation, asana, andningskontroll och cakra förekommer i alla olika kombinationer. Ibland i sådan mångfald att man som läsare inte uppfattar någon skillnad på vad innebörden av dessa termer är, och det hela framstås som ett enda stort virrvarr.Uppsatsens kommer att lyfta fram två yogaformer, av den mångfald som existerar, nämligen Klassisk Yoga och Ashtanga Vinyasa Yoga. Ett argument varför detta är ett intressant fält att beskåda, är av den anledning som nämndes ovan, nämligen mångfalden som ter sig att bli rörig. Ett andra argument är att olika yogaformer oftast får tendensen i populärvetenskap och tidningar att blandas ihop med varandra, vilket resulterar i att de olika egenskaperna som kännetecknar yogatraditionerna blir otydliga. Det är alltså, i min mening, viktigt att särskilja de olika typer av yoga som finns och belysa vad de olika yogatraditionerna har som utmärkande karaktär utifrån ett historisktperspektiv.

Författare

Pehr Leksell

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..