Sök:

Creating Energy Awareness at Coca-Cola Enterprises Sweden

Matematikundervisningen behöver utvecklas för att stärka svenska elevers kunskaper och samtidigt bryta trenden av nedåtgående resultat. Examensarbetet ger förslag på uppgifter som stödjer och utvecklar samtliga elevers matematiska förmåga. Uppgifterna samlas in i en förorts­skola i södra Sverige, när skolan planerar en utökning av undervisningstiden i matematik. Examensarbetet utgår från psykologen V. A. Krutetskiis definition, som använder en dynamisk beskrivning av matematiska förmågor och innebär att dessa ses som utvecklingsbara. I en deskriptiv undersökning studeras exempel på problem, som samlas in och jämförs med Haglands kriterier för rika uppgifter. Resultaten visar att insamlat material består av rika uppgifter, som är lämpliga att använda för att stödja och utveckla matematisk förmåga. Slutsatsen är att sådana relativt enkelt kan konstrueras och utvärderas i samarbete mellan lärare i matematik under förutsättning att resurser tilldelas för att organisera ett sådant arbete.

Författare

David Maler

Lärosäte och institution

KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..