Sök:

Baron d?Holbach - hans antireligiösa filosofi och John Tolands inflytande på denna

En redogörelse för upplysningsfilosofen Baron d'Holbachs antireligiösa filosofi och den engelska deisten John Tolands inflytande på denne.

Författare

Wilhelm Lindh

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..