Sök:

Barnsexturism - vem bryr sig - Rapportering i svensk press 2000-2007 med delstudie från Kambodja


Denna studie undersöker den svenska pressens rapportering om barnsexturism åren 2000-2007. Genom kvantitativ innehållsanalys studeras avsändare bakom budskapet i artiklarna, aktiva aktörer och huvudsakligt innehåll. Analysen har sin grund i teorier om mediernas dagordning och om medielogik. För att öka förståelsen för den svenska rapporteringens förutsättningar görs en liknande men mindre omfattande studie för engelskspråkig press i Kambodja. Likaså genomförs kortare intervjuer med för ämnet relevanta personer. Undersökningen visar att den svenska rapporteringen är mycket begränsad i sin omfattning och att nyhetsvärderingen är låg även när svenska förövare omfattas. Barnrättsorganisationen ECPAT Sverige har en överordnad roll i den svenska rapporteringen. Resebranschens aktörerär också betydande. Svenska politiker uttalar sig sällan i ämnet och förövare och offer kommer aldrig till tals. Det sistnämnda gäller även för kambodjansk rapportering. Avsaknad av lokal förankring gör att problematiken upplevs som abstrakt i Sverige.Nyckelord: Barnsexturism, Barn, Sex, Turism

Författare

Charlotte Pehrson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Journalistik

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..