Sök:

Bandageringens inverkan på sårläkning hos häst


Sårskador är en vanlig orsak till att hästägare kontaktar veterinär. Sårbehandlingen har utvecklats mycket de senaste åren och det tillkommer löpande fler och fler typer av olika kompresser och förband på marknaden. Jag har studerat bandagens inverkan på 15 sårs läkning. Sårskadorna har varit av både akut och subakut karaktär och läkning har skett antingen primärt, sekundärt eller kombinerat primärt och sekundärt. Alla sårbehandling hat utförts i hästarnas hemmiljö. Såren behandlades initialt av den lokale distriktsveterinären enligt en lathund och uppföljande bandagebyten gjordes därefter av två studenter och en veterinär inom veterinärprogrammet SLU. Alla bandage anpassades efter den enskilda individens behov och sårets egenskaper med grundinställningen att lägga så tunt bandage som möjligt men ändå uppnå tillräcklig stabilitet. De primärlager som användes var endera alginat-, honung-, polyhexanid-kompresser eller bakterieabsorberande kompresser. Vid varje bandagebyte bedömdes såren okulärt samt fotograferades för senare blindad bedömning av annan veterinär. Såren bedömdes som läkta när de var täckta med epitel och fram till dess var de bandagerade. Antal dagar som det tog för såren att läka varierade från 17 till 87 dagar och beroende på sår fick svallkött exstirperas 0 ? 10 gånger. Bandagens kvalité bedömdes efter fyra kriterier och såren delades därefter in i grupperna sår som haft övervägande bra (11 sår) respektive dåliga bandage (3 sår). Hypotesen att bra bandage och initial sårbehandling kortar läkningstiden fick ett visst stöd men ett större material hade behövts för att möjliggöra en god statistisk bedömning. Alla sår som bandagerades bildade inte svallkött vilket talar emot en tidigare uppfattning om bandage inverkan på hästars sårläkning.

Författare

Charlotte Wallin

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Clinical Sciences

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..