Sök:

Att synas på internet

SEO och SMM för småföretagare

Detta arbete handlar om synlighet på internet, främst för mindre företag. De metoder som fokuserats på är sökmotoroptimering (SEO) och marknadsföring i sociala medier (SMM). Arbetet har främst syftat till att kartlägga de aktuella råd som ges angående vad som gör en hemsida mer synlig. Därefter har dessa i en mycket lite skala testats på en webbsida som jag har fått i uppdrag att göra om, för att se om de ger något resultat. I rapporten finns en sammanställning av de mest populära och rekommenderade sätten att göra SEO och SMM. Testerna som genomförts har gett positiva resultat, trots att testtiden var begränsad.

Författare

Mirja Lundevall Tuori

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..