Sök:

Att översätta tysk marknadsföringstext på webben. En översättningsvetenskaplig studie om placering av satsdelar i svenska fundament respektive tyska Vorfeld


Denna undersökning analyserar Vorfeld och fundament i tyska marknadsföringstexter i översättningar av dem till svenska, för att ta reda på hur dessa skiljer sig mellan språken. Slutsatsen av undersökningen är att tyskan och svenskan i normala fall placerar subjekt eller adverbial i initial position. Andra satsdelar innebär oftast betoning.

Författare

Amanda Lindqvist

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..