Sök:

Att ge bra bilder eller inte - Ett arbete om olika sätt att kommunicera med elever


To give positive visualizations or not - A study about different ways to communicate with students. Our brain is creating visualizations. In goal settings this visualization can be helpful or obstruct the way to the goal. There are exercises to help people create as good visualizations as possible. As a teacher I wish to give my students positive and creative visualizations. Therefore two questions are set up: Is it possible to put the ideas from literature about goal settings and the power of mind into a eaching situation? How do teachers communicate with their students? To answer these questions a study was made. This study showed teachers teaching in ways that agree with the thoughts from the literature but also ways that can be developed Therefore a model is constructed for creating a positive and creative environment for the student. A model to use as a future teacher.Människor skapar hela tiden mentala bilder. I ett mål som önskas uppnås kan dessa bilder hjälpa en att nå målet men också försvåra vägen dit. Det finns mentala träningsmetoder för att göra dessa bilder så bra och positiva som möjligt. Som lärare har jag en önskan om att ge mina elever så positiva och kreativa bilder som möjligt. I detta arbete ställs därför frågorna: Går det att föra över tankar från litteratur om mental träning och tankens kraft till en undervisningssituation?; Hur kommunicerar lärare med sina elever? För att ta reda på detta har en observationsstudie gjorts. Studien visade lärare som undervisade på sätt som kan hitta stöd i litteraturen om mental träning och tankens kraft men också sätt som går att förbättra ur denna synvinkel. Därför har en modell konstruerats som innehåller några punkter för att skapa en positiv läromiljö för eleven. En modell att ta med i den framtida lärarrollen.

Författare

Anna Thorstensson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..