Sök:

Att bemästra sin vardag

Om den psykiska ohälsans inverkan på det dagliga livet


Alla ma?nniskor har en vardag, med rutiner, vanor och fo?rpliktelser som upptar va?r tid. I denna uppsats underso?ker jag hur fyra personers vardag formas och pa?verkas av psykisk oha?lsa. Den vardag de beskriver handlar i fo?rsta hand om att bema?stra den psykiska oha?lsan och ta kontrollen o?ver hur de ma?r. Fo?r att lyckas med detta anva?nder de sig av olika hja?lpmedel, da?r mediciner a?r det viktigaste. Medicinerna a?r en stor del i att informanterna kan hantera sin vardag, men den psykiska oha?lsan ger a?ven verkningar i andra aspekter av vardagen, sa?som arbetsliv, ekonomi, hur de ser pa? sig sja?lva och hur de uppfattas av andra. 

Författare

Michelle Jismyr

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenAvdelningen för kulturvetenskaper, KVA

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..