Sök:

Anestesisjuksköterskans strategier för att förebygga hypotermi i samband med anestesi


Hypotermi är en vanligt förekommande komplikation under anestesi och är förenad med en rad negativa kosekvenser som kan orsaka lidande hos patienten. Att förebygga hypotermi under anestesi är anestesisjuksköterskans huvudansvar. Syftet med studien var att undersöka anestesisjuksköterskans strategier för att förebygga hypotermi i samband med anestesi. Studien är en kvalitativ intervjustudie där 4 anestesisjuksköterskor deltog. I resultatet framkom det att anestesisjuksköterskans planering kring de värmebevarande omvårdnadsåtgärderna var beroende av bland annat patientens ålder och vikt samt typ av operationsingrepp och operationslängd. Både passiva och aktiva värmebevarande omvårdnadsåtgärder utfördes i syfte att förebygga hypotermi i samband med anestesi.

Författare

Sabrije Murati Maryam Hosseini

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..