Sök:

Aktierådens grunder

En analys av aktieråd

Metod: Denna uppsats undersöker aktierådens grunder och dess argumentation. För att analysera våra data har vi använt oss av en argumentationsanalys. Syfte: Syftet med denna uppsats är att förstå hur rådgivarna motiverar sina råd. Slutsats: Slutsatsen i uppsatsen är att aktieråden i regel bygger på ?Gissningar? och ?Känslor?. Vi kan inte utesluta att aktiemarknaden är effektiv eller ineffektiv, det kan vara början till en ny uppsats i framtiden.

Författare

Daniel Doverlind Thomas Gustavsson Magnus Hansson Roger Persson

Lärosäte och institution

Sektionen för management

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..