Sök:

ADHD-Design

En undersökning av bilder om, för och av ADHD


Underso?kningen baseras pa? fra?gorna, ?Hur kan pedagogik avsedd fo?r ma?nniskor med diagnosen ADHD se ut idag?? och ?Hur kan en undervisningsmetod som a?r utvecklad genom ett designpedagogiskt perspektiv och avsedd fo?r ma?nniskor med diagnosen ADHD se ut??Syftet a?r att ur ett designpedagogiskt perspektiv underso?ka hur pedagogiska metoder fo?r ma?nniskor med ADHD diagnos ser ut samt att analysera dessa utifra?n en diskursanalysinspirerad metod. Underso?kningen anva?nder begreppet ADHD- pedagogik som samlingsbena?mning fo?r pedagogik avsedd fo?r ma?nniskor med diagnosen ADHD.Jag har anva?nt mig av en diskursinspirerad metod fo?r att analysera olika former av pedagogiskt material avsedda fo?r ma?nniskor med diagnosen ADHD. Analysen resulterade i tre diskurser som jag kallar bilder om, fo?r och av ADHD.Under arbetets ga?ng har jag letat efter ma?nniskor med diagnosen ADHD fo?r att tillsammans utveckla pedagogiska metoder. Detta resulterade i en workshop i slutet av arbetet men namnet ?Go?r ditt eget diagnos-smycke?, da?r personer med olika neuropsykiatriska funktionsnedsa?ttningar deltog.Min gestaltning bestod av ?Diagnos-smycken? gjorda av deltagare pa? workshopen inklusive mig sja?lv. De flesta smyckena har en medfo?ljande text som fo?rklarar/beskriver eller bera?ttar na?got om smycket och/eller om den egna diagnosen/diagnoserna.

Författare

Pernilla Enblom

Lärosäte och institution

Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..