Sök:

Sökresultat:

7 Uppsatser om Wicca - Sida 1 av 1

Wicca : beskrivning av en religion

My essay is a description about the religion Wicca; laws, ethics, history, rites, inauguration and how they relate to the gods and the different seasons.It?s also about the Wiccan history and how Wicca have created their own history by taking old mythic stories and making them their legacy..

Häxor vs. Häxor : En studie av häxor i TV-serier och deras motsvarighet inom wicca

This essay examines how witches are portrayed in American produced TV-series in the year 2000 and forward, what elements could have effected that portrayal in the series and also how this portrayal differs itself from witches within Wicca. The material used for this examination are the TV-series Charmed, The Vampire Diaries and Witches of East End and as comparing literature; Living Wicca, The Spiral Dance and Witchcraft Today. The methods used for this process are discourse analysis and content analysis. I used theories of Pierre Wiktorin about religion and popular culture. I used three themes (Characteristics, Practice and mode of thinking) for the processing of the material and to structure the result.

Wicca : en religionsstudie

Wicca är en ny naturreligion som skapades på 50-talet av en man vid namn Gerald B. Gardner. Gardner hämtade inspiration av många vänner, som till exempel Aleister Crowley som var en viktig del inom satanismen. Allt sedan Gardner skapat Wicca har den utvecklats och idag är den väldigt stor i både England och USA, och den håller på att växa sig stor i resten av världen också. Inom Wicca finns det två lagar, ?the Wiccan rede? och trefaldslagen, dessa är de enda lagarna och följer vi dem kan vi leva ett bra liv.

Gudinnan och kvinnligheten : En feministisk analys av språket kring kön, kropp och kvinnlighet inom samtida svensk gudinnereligiositet

Denna studie är en undersökning av språket kring kön, kropp och kvinnlighet inom samtida svensk gudinnereligiositet, samt en diskussion av förhållandet mellan detta språk och feministiska respektive patriarkala föreställningar och värderingar. Undersökningen bygger på samtal kring symbolen ?Gudinnan? med utövare av gudinnereligiositet. I min studie sätter jag in de analyser som växer fram i samtalen i en större gudinnereligiös och feministisk kontext, samt ställer dem i relation till en nyare, för ämnet relativt oprövad feministisk teori: Donna Haraways poststrukturalistiska, kroppsmaterialistiska feminism.      I studien framkommer det att det gudinnereligiösa språket i hög utsträckning handlar om att benämna sina egna upplevelser, snarare än att uttala sig generellt och objektivt, vilket leder till att en mångfald av perspektiv på Gudinnan, kön, kropp och kvinnlighet framträder parallellt. Samtidigt framkommer dock ett antal perspektiv på Gudinnan, kön, kropp och kvinnlighet som tenderar att bli normativa inom gudinnereligiositeten, vilket till stor del tycks bero på den normativa effekt som skrivet material från traditioner som Wicca, new age, jungiansk teori, samt amerikansk feministisk Wicca har.

En jämförande studie av reinkarnationstanken mellan ett antal olika religioner

Den här undersökningen har visat att reinkarnationstanken finns inom ett flertal olika religioner. De religioner jag har tagit upp är Aboriginerna, några afrikanska religioner (Bambara, Benin, Edo, Yoruba, Evéerna, Igbo, Zulu), Antroposofi, Asatro, Buddhism, Cao Dai, Druser, Hare Krishna, Hinduism, Jainism, New Age, Scientologi, Taoism, Teosofi, Transcendental Meditation och Wicca. Jag hittade även andra religioner där reinkarnationstanken ingår men på grund av tidsbrist så hann jag inte sätta mig in i dessa.Begreppet karma återfinns i nästan hälften av de religioner jag har tagit upp i min undersökning. De religioner där karma ingår är: Antroposofi, Buddhism, Cao Dai, Hare Krishna, Hinduism, Jainism, New Age, Transcendental Meditation och Wicca. De har alla rötter i den indiska religiösa traditionen, förutom kanske Wicca.

I MITTEN AV CIRKELN - en etnologisk studie om nyhedniska identitetskonstruktioner

The aim of this study is to analyse how female neopagan practitioners form their identitiesindividually as well as collectively. Using Ernesto Laclau?s and Chantal Mouffe?s discourse theory and Anthony Giddens? descriptions of late modernity and self-identity, I intend toinvestigate my informants? construction and upholding of a meaningful identity and sense ofself. I will also look at how the neopagan movement can be viewed as a phenomenon closely interwoven with the overriding tendencies in our contemporary society. Neopaganism is an umbrella term that is used to describe a number of modern nature religions that take their inspiration from pre-Christian traditions.

New Age i Östra Mellansverige : en studie av den oorganiserade nyandligheten

I uppsatsen undersöks New Age roll i Östra Mellansverige. Studien har genomförts med hjälp av djupintervjuer. Undersökningen koncentreras på den oorganiserade delen av New Age, som organiserade rörelser inom New Age räknas exempelvis Wicca och Asatrosamfundet, vilka exkluderas i undersökningen. Som oorganiserade räknas de medlemmar som tar en aktivare roll i rörelsen än att bara läsa sitt horoskop i veckotidningar och följa utbudet av TV-serier inspirerade av New Age men som inte deltar i någon speciell grupp. New Age är en rörelse med stort fäste i västvärlden och Sverige idag.