Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Wassberg - Sida 1 av 1

FASTIGHETSMÄKLARENS PERSONLIGA VARUMÄRKE ? JAG AB

Titel: Fastighetsmäklarens personliga varumärke ? JAG ABNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Anna Wassberg & Evelina ErikssonHandledare: Per-Arne Wikström Syfte: Då en fastighetsmäklares framgång till största del består i hur väl denne sköter sina kundkontakter är det viktigt att det budskapet som sänds ut stämmer överens med kundens faktiska upplevelse. Eftersom det är fastighetsmäklaren som i första hand kommer i kontakt med kunden och inte företaget, är det fastighetsmäklarens personliga varumärke som har störst betydelse för om det blir en affär eller inte. Detta är anledningen till att studien har genomförts, där syftet är att ta reda på vad ett personligt varumärke är och hur man kan använda sig av det i jobbet som fastighetsmäklare.Metod: Studien baseras på litteratur, vetenskapliga artiklar och intervjuer som alla analyserats och redovisats i denna kvalitativa studie.Resultat & slutsats: Genom studien har det framkommit att alla har ett personligt varumärke som måste förvaltas. Samt att ryktet är en av de avgörande faktorerna för om man lyckas med det eller inte.