Sök:

Sökresultat:

2900 Uppsatser om Subject-hero - Sida 1 av 194

Local Hero : En studie av deliberativ demokrati

När ungdomar startar verksamhet som temadagar och antidrogfestivaler för sin närhet och sina jämnåriga skapar de en tryggare miljö. Bara vetskapen om att jag som ung kan göra något åt det som jag tycker är viktigt att arbeta med, kan nog skapa en trygghet hos individen. Vi vet idag att med hjälp av rollspel lär sig ungdomar att förstå olika sociala spel och händelser i samhället. Genom värderingsövningar lär sig unga människor nya sätt att förstå sig själva men också sin närmiljö. Detta ger individen en starkare självkänsla men också en starkare grund att stå på då de arbetar med drogförebyggande arbete.

en kvalitativ analys av Göteborgs-Postens bevakning av ?Etiopiensvenskarna? ur ett dramaturgi-perspektiv

Title: Schibbye och Persson?s Journey: a qualitative analysis of Göteborgs-Posten?s coverage of ?etiopiensvenskarna? from a narrative perspective.Authors: Viktor Eriksson and Max SommersteinSubject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media and communication (JMG) University of GothenburgTerm: Autumn 2013Supervisor: Mats Ekström, JMG, Gothenburg UniversityPages: 35Purpose: To examine how the narrative-model the hero?s journey is represented within the Swedish newspaper Göteborgs-Posten?s articles on Johan Persson and Martin Schibbye, two Swedish journalists who were imprisoned while conducting journalism in Ethiopia.Method: A combination of Ethnographic content analysis (ECA) and Compositional Interpretation (image-analysis).Procedure: A strategic selection of articles published in the supplement Skenprocessen i Addis Abeba, in Göteborgs-Posten.Results: The narrative model the hero?s journey is clearly represented as cultural frames in Göteborgs-Posten?s articles about Martin Schibbye and Johan Persson. The framing of the events are used to simplify the facts and to make them emotionally accessible.

Sida vid sida för rättvisans skull : En studie av Sveriges främsta journalister på film ur ett genusperspektiv

The last ten years two major movies about journalists have been made in Sweden; Sprängaren and Män som hatar kvinnor. This study has looked closer at the heroine Annika Bengtsson and the hero Mikael Blomkvist from these two movies. Since movies do have great influence on how we see the world it is important to find out how these characters are being portrayed. Also, in a time when journalism is about to become a female dominant occupation it is relevant to see how the female journalist compares to the male. It is important to ensure that the films do not give a wrongful picture of male and female journalists.

Colombianer på bioduken : Representationen av tre Hollywoodproducerade actionfilmer

The purpose of the thesis was to analyse three action films; Collateral Damage from 2002; Clear and Present Danger from 1994; and Scarface from 1983, in order to see how Colombians are represented in these movies.The action genre comprises of different stereotypes where the hero and the villain are represented in conjunction to each other. The analysis is about the way the films content and form are used to uphold the representation of Colombians, but also the villain and the hero more generally.Critical Discourse Analysis was used, as main method, and the concepts of denotation and connotation guided the analysis. The main conclusion is that the three movies reproduced an already established collective stereotype of Latin Americans, stereotype that includes both Colombia and Colombians..

Hur skapar jag ett spel där spelarens huvudsakliga sysselsättning är att måla? : Reflektioner kring arbetet med spelet ?Art Hero?

Det här arbetet behandlar frågan: ?Hur kan illusionen av att vara en skicklig renässansmålare förmedlas i ett spel och vad är en lämplig arbetsmetod för att uppnå detta?? Metoden jag använde för att ta reda på detta var att utveckla spelet Art Hero som låter spelaren måla en förenklad version av några av historiens mest kända verk. Knepet är dock att det inte är den förenklade versionen som träder fram under penseln utan originalverket. Den arbetsmetod jag utvärderade är något som jag kallar ?improviserande produktion?.

Ämnesindexering av spelfilm

The aim of this thesis is to examine possibilities concerning subject access to fiction film, i.e. appropriate ways to describe fiction film for subject retrieval. Problems regarding subject indexing in general, and subject indexing of fiction film in particular, are identified, as well as the uniqueness of fiction film and film genres. Four types of subject aspects are discussed: form and genre, fictitious characters, setting, and general topics. Several guidelines, form- and genre lists, and subject headings lists are examined and treated as potential indexing tools.

Indexeringens dilemma. En analys av förutsättningarna för ämnesindexering av skönlitteratur i förhållandet mellan indexeringen och dess objekt.

This thesis analyses the conditions for subject indexing of fiction by studying the relationship between the nature of fiction and the properties of subject indexing. The analysis is founded on a reading of a recently published Swedish subject headings list and uses a theoretical framework of Adornos theory of modern reason. The study is conducted through a qualitative text analysis in three steps. In the first step the subject headings list is analysed by examining how it provides subject access to fiction by the aspects of form, frame and subject. In the second step of the analysis these aspects of subject access are analysed and discussed by relating them to relevant research of subject indexing of fiction.

Det handlar om att ge och ta : fyra lärarperspektiv

This study deals with integration between core subjects and character subjects on the upper secondary schools Electrical Engineering Programme. The purpose is to investigate how four teachers define subject integration, which the advantages and disadvantages are according to them and what the purpose is whit integrate the core subjects and the character subjects.The finding in this study highlighted that between themselves the teachers had different definitions of subject integration. In order to start up with a integrated working model the teachers had to come up whit a mutual definition of subject integration..

Kost och hälsa : En utvärdering av utbildningseffekter

The purpose of this study is to examine possible teaching effects in the subject home economics at a school. The study has included one question, which aims to identify if there are any differences in the knowledge between boys and girls in the subject.The theoretical survey is discussing the subject diet and health in school and is emphasising on the different parts that are included in the subject home economics. Further, a historical point of view is given on the development of the subject, and also on Swedish research concerning health and diet.A questionnaire with fixed and open answering options has been constructed and handed out to two different groups of students. One of the groups are students in year 7, who have not yet had education in the subject, the other group are students in year 8 who have had education in the subject. The results show that the effects of education are different between groups that have been educated in the subject and groups that haven?t had any education.

Elektroniska ämnesguider : Innehåll, struktur och layout

The purpose of this essay is to study the process of developing electronic subject guides for the Internet. Our focus is the content, structure and layout of the subject guide. The study has resulted in a number of guidelines that may be of help in the development of future subject guides. To achieve this purpose we have studied the existing subject guide at one of the faculties of the University of Lund, Sweden. We performed a series of interviews with the originators, and made a questionnaire for the users.

Ämnet Svenska : En kritisk diskursanalys av svenskämnets kursplaner i Lpo 94 och Lgr 11

The purpose of this study is to investigate how the subject Swedish is being constructed in syllabuses for the subject. The study includes the syllabuses for the subject Swedish from the Swedish curriculums Lgr 11 and Lpo 94. These are investigated in order to show what conceptions of the subject, i.e. the purpose, content and work models of the subject you can spot in these, and in what direction the perception of knowledge has changed. For the analysis Faircloughs critical discourse analysis and three dimensional model is being used.

Corpus Technologica : En religionshistorisk analys av Robert Anton Wilsons version av The Eight Circuit Model of Consciousness i ljuset av den västerländska esoterismen

This is a thesis about The Eight Circuit Model, a modern mind map developed for the purpose of illumination and enlighenment by Dr. Timothy Leary in the 1970s. Later, authors such as Robert Anton Wilson and Antero Alli elaborated upon the idea to make it more wholesome and compatible with other ideas expressing the same basic principle. In short, it is an intellectual abstraction of the evolution of consciousness through a series of eight stages, which Leary called Circuits. By looking at the brain as an evolving bio-computer, with thoughts working as software, upgrading itself through neurological imprints, Learys created a Hero's Journey for the modern age.The thesis tries to analyze this idea, as it is presented in Robert Anton Wilsons Prometheus Rising, through the lens of the discourse category ?Western Esoterism.? A hard-to-define subject but described as ?the dialectic of the hidden and the revealed in the field of religion.?.

Ämnesordsåtervinning av skönlitteratur: En intervjuundersökning av bibliotekariers erfarenheter

The aim of this thesis is to investigate librarians? experiences and opinions about a system for fiction retrieval based on the subject headings list Att indexera skönlitteratur. I want to know if librarians experience that subject headings searches for fiction literature are a good working tool, if there according to librarians are other resources and means that makes fiction available and searchable, and how they estimate the possibility of non-professionals to use subject headings for fiction retrieval. Six librarians at public libraries in Göteborg where interviewed. The interviews dealt with their work with fiction literature, their experiences of subject headings as a fiction retrieval tool, and with their contacts with patrons.

Det meningsfulla svenskämnet

AbstractThe purpose with this paper is to describe focus in the school subject swedish through a historic perspective. The purpose is also to intestigate how a group of pupils in the last grade in upper (senior) level of compulsory school and teachers with the subject swedish thinks about the subject, what is the most meaningful to pupils in the last grade in upper level of compulsory school.The history of the Swedish school system from the 15 th century till today and the entrance of Swedich as a subject in school has been studied by literature and curriculum. With help from Mr Lars-Göran Malmgrens analysis of different swedish subjects the curriculums analyses to see which subject who appear.Pupils from the last grade in upper level of compulsory school and their teachers in the the subject swedish have answered questions in two different questionnaires regarding what is most meaningful with the subject. The result are to be present in this paper as diagram and also in ordinary text.The conclusion is that the subject swedish has changed from functionalism to formalism and then turned to a more literary education and finally towards functionalism again. The results from the questionnaire papers show that the pupils put most value in learning different skills while the teachers see the importance of both skills and developing the personality..

Spelet om spelandet : En medieetnografisk studie av barns dataspelande på en fritidsklubb

AbstractTitle: The game of playing: A media ethnographic study of children playing videogames on a Swedish after school recreation centre. Spelet om spelandet: En medieetnografisk studie av barns dataspelande på en fritidsklubb.Number of pages: 46Author: Peter BrandbergTutor: Amelie HössjerPeriod: Spring term 2008Course: Media and Communication studies DUniversity: Division of Media and Communication, Department of Information Science, Uppsala UniversityPurpose/Aim: The aim with this study is to describe how children play video games in an everyday context. In this study this context consists of a Swedish after school recreation centre. By combining three different aspects on the activity this study tries to understand how both the video game and the social and cultural context in which the activity takes place in influences it. This by taking one analyse of the specific game that the children played at the time of the study and how the overall environment is structured into account.

1 Nästa sida ->