Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Jourfamilj - Sida 1 av 1

?Vissa stjäl en bit av ens hjärta, det kan man inte komma ifrån? : En kvalitativ studie om jourföräldrars upplevelser av sina uppdrag.

Bakgrunden till denna studie är den aktuella brist på Jourfamiljer som finns runt om i landets kommuner. Syftet med studien är att öka kännedomen om hur jourföräldrar upplever sitt uppdrag samt varför de valt att vara Jourfamilj. De tidigare studier som gjorts visar på att det finns en avsaknad av Jourfamiljer, och att det där av finns ett behov av att identifiera fler familjer villiga att ta uppdrag som Jourfamilj. Det aktuella kunskapsläget som tidigare forskning visar på ger en bild av att Jourfamiljer är ett relativt outforskat område och att Jourfamiljernas upplevelser av uppdraget är än mer outforskat. Denna studie har undersökt hur sju Jourfamiljsföräldrar från fem olika Jourfamiljer beskriver och upplever sitt uppdrag.