Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Hyttsot - Sida 1 av 1

Karaktärisering av två typer av restproduktbriketter genom laboratorieförsök och utvärdering av driftförsök

Sedan 1993 har kallbundna restproduktsbriketter tillförts masugnarna vid SSAB Tunnplåt AB i Luleå. De ersätter en del järnbärare, slaggbildare, koks och kol, men medför också en något ökad slagg- och stoftmängd. Restprodukter som vanligtvis briketteras är Hyttsot, filterstoft, brikettfines, LD- grovkorn, fines från stålskrot och avsvavlingsskrot. Brikettfabriken körs nu i det närmaste på maximal kapacitet men det har gjorts försök att injicera Hyttsot direkt via formorna i masugn. Kontinuerlig injektion av Hyttsot skulle medföra en möjlighet att genom brikettering recirkulera andra restprodukter.