Sök:

Sökresultat:

2 Uppsatser om Hemelektroniksbranschen - Sida 1 av 1

Returhantering inom e-handeln : En studie av e-handelsföretag inom hemelektroniksbranschen

Ett studium av tre e-handelsföretag och dess hantering av returer..

Marknadskommunikation : hur använder butiker inom hemelektronikbranschen sig utav läge, sortiment, pris och kommunikationskanaler i sin marknadskommunikation?

Under de senaste åren har branschen hemelektronik ökat påtagligt och vi konsumenter har mer pengar att spendera på kvalitativa märkesprodukter. Eftersom fler och fler butiker uppstår och även trycket från internethandlarna ökar måste butiker idag använda sig av andra knep än vad de tidigare gjort för att nå ut till kunderna. Det kan vara svårt att nå ut till det kundsegment butiken tänkt sig och för att uppnå sina mål måste butiken vara klar över hur den vill framstå och vilken image den vill åt. Det blir allt mer vanligt att butiker använder sig utav nya kommunikationsknep för att få kunderna uppmärksamma och bli trogna kunder.Vår uppsats bygger på att vi gjort tre besök i butiker och dessa är Bang Olufsen, Televisionen och Onoff. Under dessa besök gjordes en intervju med butikscheferna där vi diskuterade butikernas syn på pris, kommunikation, service och sortiment.