Sök:

Sökresultat:

102 Uppsatser om Tonćringar - Sida 1 av 7

Sjuksköterskans möjligheter att identifiera tecken pÄ depression hos tonÄringar med typ 1 diabetes och hur dessa tonÄringar kan stödjas : En litteraturstudie

Syfte: Att utifra?n litteratur beskriva hur sjuksko?terskan kan identifiera tecken pa? depression hos tona?ringar med typ 1 diabetes och hur hon kan sto?dja dessa tona?ringar. Metod: En deskriptiv litteraturstudie som baseras pa? 15 artiklar so?kta i databaserna CINAHL och PubMed samt genom manuella so?kningar.Huvudresultat: Tecken pa? depression hos tona?ringar med typ 1 diabetes a?r ho?gt HbA1c-va?rde, la?g frekvens av blodsockerkontroller och la?gre livskvalite?. Sjuksko?terskan kan anva?nda sig av standardiserade ma?tinstrument fo?r att identifiera tecken pa? depression hos tona?ringar med typ 1 diabetes, till exempel CDI, CES-D, YSR, WHO-5 och VAS.Tona?ringar med typ 1 diabetes o?nskar sto?da?tga?rder i form av skra?ddarsydda strukturerade undervisningsprogram, roliga aktiviteter och uppfo?ljning via SMS.

John A Wardens teori om fienden som system applicerad pÄ Al-Qaida

Den amerikanske flygvapenöversten John A Warden III har lagt fram en teori om att man kan se pÄ fienden som ett system av system för att hitta hans svagheter. Teorin bygger pÄ att skapa en bild av fienden genom en fördefinierad indelning i subsystem bestÄende av fem ringar. Denna bild skall dÀrefter kunna brytas ner i ytterligare subsystem bestÄende av samma fem ringar som till slut avslöjar fiendens tyngdpunkter. Uppsatsen prövar om Wardens teori gÄr att applicera pÄ Al-Qaida..

Fabrikslogistik: en flödesanalys för godsmottagning av ringar

SKF:s fabrikslogistikenhet upplever att man har ett stort problem med ringarnas flöde in till en av SKF:s fabriker s.k. D-fabriken, som tillverkar medelstora rullager. Det faktiska flödet Ă€r inte anpassat för det ankommande godset och speglas inte av korta genomloppstider och smĂ„ lager. Syftet med mitt uppdrag som redovisas i denna rapport Ă€r att se över ringarnas flöde och redogöra för hur man kan skapa förutsĂ€ttningar för ett bĂ€ttre och mer kontinuerligt flöde. Även buffertarnas utformning Ă€r inte helt optimala, dĂ„ det dagligen samlas ringar utanför pĂ„ gĂ„rden som inte kan köras in, eftersom det inte finns plats i den första bufferten.

Fabrikslogistik: En flödesanalys för godsmottagning av ringar

SKF:s enhet för Fabrikslogistik upplever att man har ett stort problem med ringarnas flöde in till en av SKF:s fabriker den s.k. D-fabriken, som tillverkar medelstora rullager. (Fabrikslogistik sköter det fysiska flödet av material frÄn godsmottagningen till tillverkande avdelning). Materialflödet Àr idag inte anpassat för det ankommande godset och speglas inte av korta genomloppstider och smÄ lager. Syftet med mitt uppdrag som redovisas i denna rapport Àr att se över ringarnas flöde och redogöra för hur man kan skapa förutsÀttningar för ett bÀttre och mer kontinuerligt flöde.

Ringar, Euklides och polynom : FrÄn ring till polynom

Heltalen och polynom tycks ha flera gemensamma egenskaper. En av heltalens egenskaper Àr aritmetikens fundamentalsats som sÀger att alla heltal kan skrivas som en produkt av primtal. Polynomen har en motsvarande egenskap, faktorsatsen, som innebÀr att varje polynom kan skrivas som en produkt av rotfaktorer. Denna och flera andra egenskaper som heltal och polynom har som motsvarar varandra beror inte pÄ en slump utan pÄ att de Àr beslÀktade. Egenskaper hos mÄnga vÀlanvÀnda mÀngder, de reella talen, de rationella talen samt heltalen kan beskrivas med gruppteori.

Radiella vikter i Rn och lokala dimensioner

Kapaciteter kan vara till stor nytta, bland annat dÄ partiella differentialekvationer ska lösas. Kapaciteter Àr dock i mÄnga fall vÀldigt svÄra att berÀkna exakt, speciellt i viktade rum. Vad som istÀllet kan göras Àr att försöka uppskatta kapaciteterna, vilket för ringar runt en fix punkt kan utföras med hjÀlp av fyra olika exponentmÀngder, underline{Q}_0, underline{S}_0, overline{S}_0 och overline{Q}_0, som beskriver hur vikten beter sig i nÀrheten av denna punkt och i viss mÄn ger rummets lokala dimension.För att kunna dra nytta av exponentmÀngderna Àr det bra att veta vilka kombinationer av dessa som kan förekomma. För att fÄ fram nya kombinationer anvÀnder vi olika sÀtt att mÀta volym av klot med varierande radier. Dessa mÄtt Àr definierade genom olika vikter.Det har tidigare funnits ett fÄtal exempel pÄ hur olika kombinationer av exponentmÀngderna kan se ut.

Boende för förÀndring

Projektet tar avstamp i en vÀrld som stÀndigt förÀndras. I en förÀnderlig vÀrld krÀvs flexibilitet och anpassningsför­mÄga vilket vi ser inom allt fler omrÄden idag. Projektet har till avsikt att undersöka vad detta skulle kunna inne­bÀra nÀr det gÀller boende.FrÄgestÀllning: hur ser ett boende ut som tÄl förÀndringar, förÀndringar i familjesituation, förÀndringar i vÀrderingar kring hur ett bra boende ser ut, samt demografiska förÀnd­ringar i samhÀllet som ger Àndrade behov vad gÀller bo­ende..

Mobil datoranvÀndning

Mobil datoranvÀndning Àr ett relativt nytt begrepp, men tekniken som sÄdan har funnits under en lÀngre tid. I vÄrt arbete ringar vi in begreppet mobil datoranvÀndning och visar vad detta kan innebÀra. Alltför ofta fokuseras diskussionen om mobil datoranvÀndning kring den teknik som anvÀnds och vilken utveckling som sker inom detta omrÄde. En viktig aspekt som man inte fÄr glömma bort Àr vilken nytta organisationer kan ha av att anvÀnda denna teknik. Vi vill med vÄrt arbete visa hur mobila enheter och mobil datorkommunikation kan anvÀndas för att förbÀttra informationshanteringen för fÀltarbetande personal.

SjukvÄrdspersonalens compliance gÀllande hygienrutiner

VÄrdrelaterade infektioner kostar Ärligen 3,7 miljarder kronor och drabbar 10 % av dem som ligger inne för akut sjukvÄrd. Det Àr dÀrför viktigt med en god vÄrd-hygien. Syftet med studien var att undersöka hur vÀl vÄrdpersonal följer Handbo-ken för hÀlso- och sjukvÄrd dÄ gÀller handhygien, smycken, klÀdsel och hÄr. Data-insamlingen skedde med hjÀlp av en enkÀt som delades ut pÄ en klinik. Resultatet analyserades sedan kvantitativt och visade att compliance var hög över lag men att den pÄ vissa punkter behövde förbÀttras.

PredikoÀmbete och vÀckelse i Skara stift 1850-1900: Tolkningar av E.J. Ekman och Arvid Norberg

Den ha?r uppsatsen analyserar demokratidiskursen i de parlamentariska dokument som fra?n och med 2002 ledde fram till spra?klagens stiftande 2009. Den go?r detta utifra?n teorifa?lten kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik. Materialet besta?r av utdrag ur de parlamentariska dokumenten. Utdragen besta?r av de tillfa?llen da? vissa nyckelord knutna till demokrati anva?nds ga?llande omra?det klarspra?k.

Konstruktionen av barn. En diskursanalytisk studie av underrÀttsdomar i mÄl om sexualbrott mot barn

Uppsatsen ?Konstruktionen av barn - en diskursanalytisk studie av underrÀttsdomar i mÄl om sexualbrott mot barn? Àr en studie av det sÀtt pÄ vilket barn mellan 12 och 15 Är beskrivs och bemöts i sexualmÄl dÀr de medverkar som mÄlsÀganden. Uppsatsen intresserar sig för de förestÀllningar om kön och sexualitet som ges och fÄr betydelse i rÀttens bedömning i mÄlet. De strikt straffrÀttsliga aspekterna av bedömningen kommer emellertid lÀmnas Ät sidan och lÀmna plats Ät den genusrÀttsliga intressesfÀren, vilken fokuserar könets betydelse inom rÀtten och riktar en kritik mot förestÀllningen om rÀtten som objektiv, saklig och opÄverkad av kulturella förestÀllningar.Uppsatsens frÄgestÀllningar ringar in de beskrivningar av mÄlsÀganden som gÀller dennes agerande och upptrÀdande innan, under och efter den i mÄlet prövade gÀrningen. Vidare undersöks hur rÀtten beskriver den eventuella sexuella erfarenhet eller kunskap som mÄlsÀganden besitter sen tidigare..

Ringar pÄ vattnet. En studie av interorganisatoriskt nÀtverksarbete och lÀrande för en hÄllbar utveckling.

I forskning har betonats hur företag i högre grad behöver engageras i det lokala arbetet för en hÄllbar utveckling. Interorganisatoriska samarbeten av olika slag har i hÄllbarhetsdebatten kommit att framhÀvas som centrala för omvandlingen av begreppet hÄllbar utveckling till praktisk verklighet. Med detta som utgÄngspunkt Àr syftet med denna studie att nÄ fördjupade kunskaper om företags och organisationers motiv, förvÀntningar och erfarenheter av att delta i interorganisatoriskt nÀtverksarbete för hÄllbar utveckling pÄ lokal nivÄ. Det interorganisatoriska nÀtverket ? hÀr exemplifierat med AlingsÄs miljönÀtverk ? ses som ett potentiellt sÀtt att möjliggöra lokalt hÄllbarhetsarbete som överbryggar organisationer, branscher och sektorer.

Anpassad Patientundervisning

Syftet med denna litteraturstudie Àr att beskriva hur anpassad gruppundervisning bedrivs för patienter med diabetes typ 2. Tio kvalitativa artiklar ligger till grund för resultatet. En av de grundlÀggande faktorerna Àr relationen mellan patient och undervisare och att denna uppehÄlls under lÀngre tid. NÀrstÄende behöver ocksÄ delta i undervisningen för att hjÀlpa patienten med livsstilsförÀndringar. Gruppundervisning Àr ett utmÀrkt tillfÀlle att lÀra av andras erfarenheter och en kulturanpassning med enkla redskap som matlagning tillsammans, kan hjÀlpa patienten till bÀttre egenvÄrd.

Prevention mot spridning av resistenta bakterier pÄ sÀrskilt vÄrdboende

Bakgrund: VÄrdboende har setts vara en reservoar för resistenta bakterier, och prevention Àr av stor vikt, dÄ Àldre har ökad risk att drabbas. Sjuksköterskans kunskaper om hur dessa bakteriers sprids, kan utgöra grunden för hur arbetet lÀggs upp. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva prevention mot spridning av resistenta bakterier pÄ sÀrskilt vÄrdboende. Metod: Studien genomfördes som en allmÀn litteraturstudie. Resultat: Införandet av handhygienprodukter, skyddshandskar, skyddsrockar, screening och stÀdrutiner var effektiva preventionsmetoder.

Demokratiskt klarsprÄk : Demokratidiskursen i fo?rarbetena till spra?klagens 11 paragraf

Den ha?r uppsatsen analyserar demokratidiskursen i de parlamentariska dokument som fra?n och med 2002 ledde fram till spra?klagens stiftande 2009. Den go?r detta utifra?n teorifa?lten kritisk diskursanalys och systemisk-funktionell grammatik. Materialet besta?r av utdrag ur de parlamentariska dokumenten. Utdragen besta?r av de tillfa?llen da? vissa nyckelord knutna till demokrati anva?nds ga?llande omra?det klarspra?k.

1 NĂ€sta sida ->