Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Skuggekonomi - Sida 1 av 1

Bosnien-Hercegovina, i skuggan av utvecklingen

Denna teorianvändande uppsats handlar om konsekvenserna av Skuggekonomins utbredning i post-konfliktuella samhällen och hur dessa påverkar utvecklingen i Bosnien-Hercegovina. Vi har använt oss av Roland Paris IBL-teori på statsnivå och Carolyn Nordstroms hypoteser på individnivå för att bättre belysa problemen som ett post-konfliktuellt samhälle ställs inför när det gäller Skuggekonomins utbredning och konsekvenser. Genom att tydliggöra vad som omfattas av Skuggekonomin på dessa två nivåer belyser vi vilka positiva respektive negativa konsekvenser Skuggekonomin medför. Den inofficiella sektorn i Bosnien-Hercegovina har ökat och staten har blivit allt svagare och därigenom fått svårt att bygga upp starka institutioner vilket syns i den offentliga sektorn som präglas av korruption. På individnivå har Skuggekonomin tagit över statens tidigare roll som socialt skyddsnät, arbetsgivare och inkomstkälla.