Sök:

Sökresultat:

2 Uppsatser om Lagringsmetoder - Sida 1 av 1

Effektiva Lagringsmetoder för Glesa Matriser

Sparse matrices are often used in numerical algorithms that solve linear equation systems. Many methods for storing sparse matrices have been proposed and implemented during the years. These methods focus primarily on minimizing the total memory consumption and the time that it takes to store a sparse matrix. This report researches the available storage methods for sparse unstructured matrices. The formats that are researched and implemented are COO, CRS and ELL.

Säsongslagring av spillvärme : Ersättning av Halmstad fjärrvärmenäts spetslastanläggning

I Sverige används mycket energi för uppvärmning av bostäder och lokaler. För att uppfylla det ständigt ökande behovet av värme, byggs exempelvis nya värmeproducerande anläggningar som komplement i fjärrvärmesystem. Samtidigt finns det outnyttjad energi i industrin som i sin produktion får värme som oönskad biprodukt.Denna rapport undersöker möjligheten att utnyttja denna biprodukt från industrin för att tillföra energi till ett befintligt fjärrvärmenät och lagra i ett säsongsvärmelager. När värmebehovet ökar under den kalla delen av året, skall säsongsvärmelagret bidra med värme.Idén är att lagret skall ersätta delar av de värmeproducerande anläggningarna som utnyttjas i Halmstads fjärrvärmesystem. Målet är att all fossil bränsleanvändning skall kunna tas bort.