Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Konstruktuvism - Sida 1 av 1

Öppna och slutna frågor i en jämförande studie : En studie i hur arbete med öppna/slutna frågor påverkar elevers förmåga till perspektivbyte i tid och rum.

Vi har i vår forskning belyst hur elever upplever arbetet med öppna respektive slutna frågor. Vi har framförallt tittat på hur arbetet med öppna och slutna frågor haft för inverkan på elevers möjligheter till perspektivbyte i tid och rum. Öppna frågor har i vår forskning varit lika med hög frihetsgrad medan slutna frågor är lika med låg eller ingen frihetsgrad. Vi har i vår forskning jämfört resultatet av en essäuppgift från två grupper med elever från årskurs 6. Dessa två grupper har innan uppgiften vägletts i temat ?En resa till Kina? i var sin experimentlektion.