Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Kablagetest - Sida 1 av 1

Utvärdering av MK F1500 testutrustning

SAAB Support and Services, som är servicecenter för flygplanskomponenter, utför idag huvuddelar av sina mätningar manuellt, mätningar som ibland kan ta upp till fyra dagar. För att höja noggrannheten samt öka effektiviteten köpte de år 2007 in ett automatiskt testkoncept från MK Test systems.I examensarbetet har vi först undersökt den inköpta utrustningen.Sedan har vi tagit fram rutiner för kalibrering av utrustningen som klarar SAAB:s krav. Därefter har vi arbetat fram kravspecifikationer och instruktioner för hur utrustningen ska användas. Under arbetets gång har vi samlat in information för att kunna göra en utvärdering av hur lämplig utrustningen är att använda för att testa flygplanskomponenter.Arbetet resulterade huvudsakligen i tre st manualer som går igenom tre olika områden; kalibrering, Kablagetest och ett standardtest för t.ex.paneler och styrboxar..