Sök:

Sökresultat:

2 Uppsatser om KANTHAL - Sida 1 av 1

Studie av nötnings- och friktionsegenskaper vid höga temperaturer i Kanthal APMT

During this master thesis, wear and friction properties for the high-temperature alloy KANTHAL APMT were studied. The results were also compared to 253MA. The initial tests showed, among other things, that the surface fineness of the muffle tubes matters in real applications like conveyor belts. A 253MA-sample wear-tested against a 253MA-tube showed lowest wear at 900°C while a pre-oxidized APMT-sample wear-tested against a APMT-tube had the lowest mean value of the friction force at 1100°C, compared to all other tests..

Högtemperaturkorrosion av FeCrAlmaterialet Kanthal APMT

Höggeröd på nordöstra Orust är ett vackert fritidsområde med en tidstypisk karaktär från sextiotalet som är värd att bevara. Ett problem som uppstått på senare år är att husägarna vill flytta in permanent i sina fritidsstugor och bygga ut dessa till större och mer funktionella villor, men detta godkänner inte detaljplanen. Samtidigt finns en önskan om att kunna lösa detta ändå och göra alla delaktiga parter nöjda. Syftet med rapporten är att uppmana till en fördjupad diskussion om Höggeröds fritidshusområde och frågan om hur dessa skall utvecklas och samtidigt bevaras. Frågan om vilka krav och lagar som gäller kring ombyggnationer har även besvarats för att kunna göra ett så bra underlag som möjligt.För att kunna bevara detta kulturarv så kommer ett underlag till en bevarandeplan att tas fram med hjälp av den här rapporten.