Sök:

Sökresultat:

5 Uppsatser om Georgienkriget - Sida 1 av 1

Maktdemonstration Kaukasus

Augusti 2008, Ryssland går in i Georgien med en överväldigande militär styrka i syfte att som mansäger, avbryta folkrättsliga kränkningar i utbrytarrepublikerna Syd Ossetien och Abkhazien. Men var det verkligen det som var huvudsyftet med operationen? Eller var Georgienkriget Rysslands tillfälle att för omvärlden visa att Ryssland återigen är en stormakt? Nästan två år senare släpps en ny militärdoktrin, Den Ryska Federationens Militärdoktrin 2010, finns det ett samband mellan det överraskande Georgienkriget och den nya ryska doktrinen? Det främsta syftet med den här uppsatsen är att genom att utgå ifrån två av de taktiska grundprinciperna, kraftsamling och vilseledning, undersöka om det faktiskt finns ett samband mellan kriget och doktrinen. Finns det händelser under kriget och formuleringar i doktrinen vilka överensstämmer med definitionen av Kraftsamling och Vilseledning som tyder på ett samband däremellan? Det är det jag avser att svara på med denna uppsats.

Ryska markstridskrafters förmåga på taktisk nivå under Georgienkriget

I augusti 2008 utspelades ett litet, men betydelsefullt krig mellan Ryssland och Georgien. Ryssland vann kriget övertygande, men ändå beordrades en nästan total omstrukturering av de ryska väpnade styrkorna. Den nya idén var att initiativ och beslutsfattning skulle tryckas ned på brigad- och bataljonchefer och mycket pekar på ett införande av manöverkrigföring på den taktiska nivån, likt länderna i väst. I den här uppsatsen undersöks vilka förutsättningar som fanns för ett eventuellt införande av manöverkrigföring på den taktiska nivån. Med utgångspunkt i just manöverteorin genomförs en fallstudie av Rysslands senaste reguljära krig, Georgienkriget.

Krig och fred -080808 : Freds-, krigsjournalistik och propaganda i mediernas rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s press

Abstract Title: Krig och fred - 080808. Freds-, krigsjournalistik och propaganda i mediernas rapportering om Georgienkriget: en komparativ studie av Sveriges, Rysslands och USA:s press. (War and peace ? 080808. Peace Journalism, War Journalism and Propaganda in the Media´s Reporting on the Georgia War: a Comparative Study of the Swedish, Russian and American Press.)  Authors: Daniel Lövgren & Tatiana Makarova Tutor: Anna Roosvall Course: Bachelor Thesis: Media and Communication, PR Purpose: The purpose of this essay is to compare how the press in Sweden, Russia and the USA reported on the war in Georgia 2008.

Ryskt luftmaktsanvändande i Georgien 2008 ? ett fall av Warden?

The Russian-Georgian war of 2008 drastically changed Europe´s and Sweden´s political climate.Russiashowed that it is capable of successfully completing complex campaigns including ground, naval and air assets. However, not much has been said about the theoretical framework and doctrine of the Russian military of today. Even less has been researched about Russian use of air power and applied air theory. Are air power assets still considered primarily as support of ground offensives or has the theoretical framework changed?John A.

Fredsjournalistik : - En kritisk diskursanalys av fyra svenska nyhetstidningars skildring av Georgienkriget i augusti 2008

The purpose of this essay is to examine how peace journalism was expressed in Swedish newspapers´ reporting on the war in Georgia 2008. We did this by analyzing whether the reporting was elite- or people-orientated depending on how suffering was expressed and how the war players were described.The method we used was Critical Discourse Analysis (CDA). It was applied on news articles from four Swedish newspapers that covered three different happenings in the war in Georgia.We found out that the reporting was mainly elite-orientated, both when it comes to how suffering was expressed, as well as how the war players were described. The newspapers tended to focus on only one party?s suffering and one party as evil-doer, which is elite-orientated reporting and also an indication of war journalism rather than peace journalism..