Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Fogteknik - Sida 1 av 1

Kan fogen bli bättre Fogar i Industriellt byggande

Fogar i industriellt byggande tar allt mer plats och det diskuteras idag omfogar på annorlunda sätt i jmf. med innan när man inte visste vilken betydelse de hade i hela konstruktionen.Idag tar man hänsyn till personer som bor i själva huset och derashälsotillstånd, eftersom det är lika viktigt att vi mår bra i våra hus som att konstruktionen håller längre och det är allra viktigast att vi försöker undvika att använda miljöskadliga material som påverkar vår hälsa och när det gäller fogar att vi undviker PCB som är cancer framkallande. Mer om PCB, bifogar vi i Bilaga 1.Tekniken utvecklas fort och vi måste anpassa oss till dagens utveckling påvarje område, IT, bilindustri, byggindustri som strävar mot industriellt byggande men för att lyckas måste vi ta hänsyn till allt som ingår i byggkonstruktionen, bland annat fogar som vi valde som tema att fördjupa oss i vårt magisterarbete.Vi har undersökt fogar angående? var de förekommer? hur de uppför sig vid olika klimatförändringar? hur de anpassar sig till andra materials förändringar (krympningar)? vilken roll spelar anslutningar (betongelement) till rörelser som uppstår i fogar? vilka material används? skador som uppstår? var felet uppträder oftastGenom dessa undersökningar har vi försökt förklara problematiken somuppstår och åtgärder som är nödvändiga att göra.Slutligen försöker vi peka på, vad det är som man närmare skall studera, närdet gäller fogar för att undvika sprickbildningar och materialbrott i anslutande byggkomponenter. Vi vill också visa på vilket värde ?en god kommunikation? mellan inblandade parter har.Eftersom våra studier har visat behov av kunskapslyft i Fogteknik, bifogar viett teknikkapitel om fogar i Bilaga2..