Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Dokumentationsmodeller - Sida 1 av 1

En utvecklingspotential: NANDA OCH VIPS i sjuksköterskans omvårdnadsdokumentation

Caritasmotivet är kärnan i den vårdvetenskapliga värdegrunden. Det innebär att motivet för vårdandet är medmänsklig kärlek, medlidande och barmhärtighet. God vård utgår från ett genuint intresse att lindra patientens lidande och värna om dennes värdighet. Vårdandet är mer än vårdåtgärder och behandling. Det finns en efterfrågan av att kunna mäta och utveckla kvaliteten på omvårdnaden.