Sök:

Sökresultat:

858 Uppsatser om Djur pć cirkus - Sida 1 av 58

Är djur lĂ€mpliga att ha pĂ„ svenska cirkusar? : med fokus pĂ„ djurens vĂ€lfĂ€rd

Just nu pĂ„gĂ„r en debatt om huruvida djur Ă€r lĂ€mpliga pĂ„ cirkus. Argument emot djur pĂ„ cirkus sĂ€ger bland annat att djurens naturliga beteende inte tillgodoses och att djuren mĂ„ste stĂ„ ut med ett odrĂ€gligt liv bara för att underhĂ„lla oss. Argument för djur pĂ„ cirkus Ă€r bland annat att djuren pĂ„ cirkus ofta har det bĂ€ttre Ă€n till exempel vĂ„ra sĂ€llskapsdjur som ofta fĂ„r vara ensamma stor del av dagen. Det vi kĂ€nner Ă€r att det ofta saknas tillrĂ€cklig kunskap i diskussioner om hur djuren pĂ„ cirkus lever och att det Ă€r svĂ„rt att kunna ta stĂ€llning till om djur Ă€r lĂ€mpliga pĂ„ cirkus eller inte, nĂ€r vi inte har en objektiv grund att utgĂ„ ifrĂ„n. För att fĂ„ en inblick i bĂ„de domesticerade djurs och mer exotiska djurs liv pĂ„ cirkus och kunna avgöra om nĂ„got djurslag eventuellt passar bĂ€ttre Ă€n andra pĂ„ cirkus, har vi valt att fördjupa oss i tvĂ„ domesticerade djurslag (hund och hĂ€st) och tre icke- domesticerade djurslag (elefant, sjölejon och lama), som förekommer pĂ„ cirkusar i Sverige. FrĂ„gestĂ€llningar som vi ska försöka besvara: ? Hur lever djuren pĂ„ cirkus? ? Vilka lagar och bestĂ€mmelser skyddar cirkusdjuren och vad sĂ€ger de? ? Hur lever de djurslag som vi har valt att skriva om i det vilda och vilka sĂ€rskilda naturliga beteenden och behov har de? ? Är djur lĂ€mpliga pĂ„ cirkus sett utifrĂ„n hur de har utvecklats evolutionĂ€rt? ? Vilka eventuella beteendestörningar, skador och sjukdomar kan djuren fĂ„ av ett liv pĂ„ cirkus? UtifrĂ„n dessa frĂ„gestĂ€llningar försöker vi hitta och sammanstĂ€lla relevant forskning och statistik för att sedan kunna diskutera hur lĂ€mpliga olika djurslag Ă€r pĂ„ cirkus, samt ge en bas Ă„t allmĂ€nheten för vidare diskussion..

Cirkus Cirkör i Alby

Cirkus Cirkör i AlbyCirkus Cirkör vill göra mÀnniskor modigare och göra vÀrlden och livet mer levande .. Verksamheten Àr stor och har nÄgot som vÀnder sig till de flesta..MÄlet att förÀndra vÀrlden med nycirkus.Cirkus Cirkör vÀxer hela tiden och vill  nu samla hela sin verksamhet i en byggnad och behöver dÀrför nya större lokaler. De Àr idag inrymda i en del av en stor lagerbyggnad i Alby, som delas med en bilmek. Byggndens anonyma utsida speglar inte alls veksamheten.Cirkus Cirkörs verksamhet har stor spÀnnvidd och lokalerna skall tillgodose behov. Det finns en sida av cirkusen som vill visa upp sig utÄt. Men detfinns ocksÄ delar av cirkusen som behöver kunna dra sig undan,Jag vill att dessa tvÄ motsatser, introvert och slutet respektive extrovert öppet och inbjudande, ska synas i byggnaden..

Cirkus Cirkör - Förenade Motsatser

Cirkus Cirkör Ă€r en nycirkusgrupp som skapades av ett gĂ€ng mĂ€nniskor som tröttnade pĂ„ att drömma stort och leva litet. Idag har de internationell verksamhet med bas och hjĂ€rta i Alby, Botkyrka. Deras förestĂ€llningar Ă€r vida kĂ€nda för sin kvalitet och kreativitet, men verksamheten huserar i en lĂ€ttbetonglada som knappast lyckas manifestera organisationens hjĂ€rta och ledord - att allt Ă€r möjligt.Förslaget för en ny cirkusbyggnad i Alby baseras pĂ„ Cirkus Cirkörs egna valsprĂ„k - att med hjĂ€lp av UPPKÄFTIGT ENGAGEMANG ge tillbaka till platsen och mĂ€nniskorna, att med SOLIDARISK INDIVIDUALISM bjuda in besökare och betraktare att ta del av det som utövarna skapat och att med KVALITATIV GALENSKAP skapa unika, nytĂ€nkande upplevelser som hĂ„ller i lĂ€ngden..

Cirkushallen i Alby : Cirkusstaden

Detta arbete handlar om att skapa en ny cirkushall till cirkus cirkör som vill sammla sin versamhet i en byggnad. PÄ platsen i alby finns redan en byggnad som cirkus cirkör anvÀnder. Jag gör ett tillÀgg till den befintliga byggnaden genom att addera nya mindre byggnader till den större byggnaden och skapa trÀningsytor emellan dem..

Cirkushallen i Alby

Cirkus Cirkörs gymnasieskola blir en ny publikvÀnlig byggnad, men en öppen passage för att fÄ inblick i verksamheten och vÀcka nyfikenhet. Men relativt smÄ medel omvandlas Cirkushallen till den givna huvudbyggnaden i omrÄdet, och blir ett tydligt dragplÄster för hela kulturbyn i Alby industriomrÄde, med Subtopia, Kulturskolan, Filmbasen mm.För det utomstÄende Àr cirkus en lek. För den som trÀnar Àr det pÄ fullaste allvar. Detta speglas i byggnadens utformning, dÄ det öppna publika kontrasterar mot den stÀngda fokuserade trÀningen.En passage som gör byggnaden tillgÀnglig frÄn tvÄ hÄll och utgör hjÀrtat i gymnasiets verksamheter. HÀr möts alla som tar byggnaden i ansprÄk..

Cirkushallen i Alby

I Alby i Botkyrka kommun byggs en ny Cirkushall som ska brukas av Cirkus Cirkör. HÀr verkar allt frÄn professionella till nybörjare och lokalbefolkningen har möjligheten att ta del av verksamheten genom den promenad som gÄr genom byggnaden. Promenaden Àr en del av HÀlsans stig, som genom HjÀrt- och lungsjukas riksförbund, Àr ett projekt som bygger pÄ att frÀmja motion och att förebygga hjÀrt-kÀrlsjukdomar. Cirkus förknippas för mÄnga med underhÄllning, lekfullhet och glÀdje och jag vill att den nya byggnaden ska skapa en spÀnning och en vilja att veta mer om cirkus. Allt ska inte avslöjas vid första syn av byggnaden utan man ska kÀnna lust att komma nÀrmare, gÄ genom gÄngen och ta reda pÄ mer.

Cirkushallen i Alby : Cirkushall i Alby

Lungan a?r fo?r mig ett organ som har mycket med koncentration att go?ra. Man tar ett djupt andetag innan man tar sats, man tar ett djupt andetag innan man hoppar och man andas ut efter man landat.Na?r man tar det da?r djupa andetaget a?r det ocksa? en muskel som spa?nner mot revben. Man ka?nner hur hur en mjuk och oformlig massa fa?r kraft och tar spja?rn mot benen och testar strukturens begra?nsningar.

Allt Àr möjligt hus i Gustavsberg

Förslag till ombyggnad av HushÄllsporslinsfabriken i Gustavsberg till ett kulturhus. I arbetet ligger tonvikten pÄ ett "Allt-Àr-möjligt-hus", en upplevelsebaserad och pedagogisk verksamhet som bygger pÄ Cirkus Cirkörs koncept..

Cirkushallen i Alby

Uppdraget frÄn Cirkus Cirkör var att samla cirkushjÀrtat. Tidigare hade Cirkörs verksamheter varit utspridda och efter skilsmÀssan med Dans och Cirkushögskolan blev det Àn viktigare att samla Cirkörs olika delar och att öka transparensen mellan gymnasister, kontorister och cirkusartister. Det blev tid att knyta samman dagens verklighet med cirkushjÀrtats historia ? och tid att blicka mot framtidens alla utvecklingsmöjligheter.Cirkus Cirkör i Alby Kulturby Àr en öppen byggnad, bÄde till verksamhet och utformning. Den vÀnder sitt ansikte mot övriga Subtopia och den bjuder ut sig och den bjuder in.

Djur och barn i förskolans verksamhet

Denna studie syftar till att beskriva hur djur anvÀnds i tvÄ förskolor med sÀrskild profilering mot djurhÄllning samt hur pedagoger anvÀnder sig av djur i ett pedagogiskt syfte. De intervjuer och observationer vi genomfört visar att djur i den pedagogiska verksamheten har positiva effekter. Den litteratur vi tagit del av visar ocksÄ att djur i den pedagogiska verksamheten, och framför allt i arbete med barn i behov av sÀrskilt stöd, Àr betydelsefullt eftersom det kan fÄ barn att kÀnna empati och utveckla ansvarskÀnsla..

Djur och natur i förskolan

Syftet med det hÀr arbetet Àr att undersöka vilka möjligheter som kan finnas inom omrÄdet djur och natur och pÄ vilket sÀtt det i förekommande fall anvÀnds som en resurs pÄ de förskolor jag besökt. Jag har intervjuat pedagoger för att fÄ en uppfattning om hur de ser pÄ djur och natur och dess möjligheter samt huruvida nÄgra hinder kan upplevas i detta arbete. Jag har funnit att djur och natur anses vara ett viktigt omrÄde och ett intresse som i mÄnga fall delas av bÄde barn och pedagoger. De frÀmsta skÀlen för att inte hÄlla egna djur pÄ förskolan var allergier och tidsbrist. Djur och natur anvÀnds som en resurs pÄ de förskolor jag besökt och flera angav att det var en del av deras arbete med miljöfrÄgor. .

Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur

ResumĂ©Titel: Förbud mot sexuellt utnyttjande av djur ? En frĂ„ga om djurskydd eller rĂ€ttigheter?Idag Ă€r sexuellt utnyttjande av djur inte uttryckligt förbjudet i svensk lagstiftning. De undersökningar som gjorts av omfattningen av sexuella övergrepp pĂ„ djur visar dock att problemet inte Ă€r av trivial karaktĂ€r. Även djurpornografi förekommer i stor omfattning, sĂ€rskilt pĂ„ Internet. Detta examensarbete avser att redogöra för rĂ€ttslĂ€get nĂ€r det gĂ€ller sexuella övergrepp pĂ„ djur samt för de argument som har presenterats för respektive emot ett förbud mot sexuellt utnyttjande av djur.

Uppkomsten av en cirkusorkester : arrangera demokratiskt

Min fascination fo?r cirkus har pa?ga?tt en la?ngre tid, framfo?rallt fo?r den moderna formen nycirkus. I nycirkusfo?resta?llningar anva?nds musiken som ett viktigt element och jag har haft en la?ngtan efter att fa? spela musik som skulle kunna passa ihop med cirkusnummer. Genom att komponera melankoliska och roliga melodier skapades ett underlag att jobba med fo?r de personer som jag hittade till mitt projekt.

Cirkushallen i Alby : Crystal Circus

Nycirkusgruppen Cirkus Cirkör vill samla hela sin verksamhet (cirkusutbildning, administration, förestÀllningsproduktion, trÀningslokaler etc.) i en byggnad. Idag disponerar de tvÄ tredjedelar av en f.d. lagerhall i Alby, Botkyrka kommun, dÀr deras trÀnings- och utbildningsverksamhet bedrivs, och det Àr denna byggnad som de vill bygga om och/eller till för att husera hela verksamheten.Mitt förslag, Crystal Circus, argumenterar för att bevara den befintliga byggnaden. Som industribyggnad frÄn 70-talet Àr den mycket rationellt uppbyggd och flexibel. Som trÀningslokaler fungerar den mycket bra, och brukarna uppskattar den ruffa och stryktÄliga karaktÀren.

RÀtten till liv - om ickemÀnskliga djurs rÀtt till liv

Denna uppsats behandlar sÀrskiljningen mellan mÀnskliga och ickemÀnskliga djur i rÀttighetshÀnseende. Mitt syfte Àr att utifrÄn en vÀrdegrund baserat i mÀnskliga rÀttigheter och frÄgestÀllningarna ?Kan en sÀrskiljning mellan mÀnskliga och ickemÀnskliga djur berÀttigas i rÀttighetshÀnseende?? och ?Varför förnekas ickemÀnskliga djur rÀtten till liv?? ifrÄgasÀtta varför rÀtten till liv förnekas ickemÀnskliga djur. Min tes Àr att andra djur har rÀtt till liv och tanken Àr att genom att belysa den antropocentriska vÀrldsbilden som prÀglar samhÀllet synliggöra vad som sammanbinder förtryck mot mÀnniskor och förtryck riktat mot andra djur. Jag utgÄr frÄn de juridiska och politiska instrument som berör vÄrt förhÄllande till andra djur för att fastslÄ gÀllande rÀtt.

1 NĂ€sta sida ->