Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Bilservice - Sida 1 av 1

Upplevd kvalitet i ett tjänsteerbjudande inom bilservicebranschen : En kvalitativ studie som förklarar vilka kvalitetsfaktorer som är viktigast för kunderna i ett tjänsteerbjudande inom bilservicebranschen

På dagens tjänstemarknad råder hård konkurrens. Inom Bilservicebranschen har fokus tidigare endast varit på bilen men har nu skiftat till ett mer kundinriktat fokus. Bilservicebranschen har svårt att leverera vad som utlovas och flera oberoende tester visar på fusk under Bilservicen, kunderna får därmed inte vad de betalar för. Det kombinerat med att bilarna blir mer tekniska och att kunder överlag saknar kompetens och har lite insyn i det arbete som utförs på verkstäderna skapar en problematik. Problematiken ligger i att bristen på transparens och kunskap gör det svårt för kunderna att bedöma om den utförda Bilservicen är av hög kvalitet.