Sök:

Sökresultat:

1 Uppsatser om Beskedstidplan - Sida 1 av 1

Installationssamordning i projekteringsskedet : Möjligheter till förbättring genom att utveckla en beskedstidplan

Denna rapport redovisar möjligheterna till en förbättrad installationssamordning genom att utveckla en Beskedstidplan. Rapporten behandlar problem inom installationssamordning i projekteringsskedet av ett byggnadsprojekt. Arbetet är utfört på uppdrag av teknikkonsultföretaget ÅF.Det har sedan länge funnits stora problem inom installationssamordningen. Utmaningar som finns i branschen är bland annat bristande kommunikation, vilket kan leda till kollisioner, förseningar och i slutändan extra kostnader. Den bristande kommunikationen handlar delvis om avsaknad av besked från beställare eller andra projektörer om beslut som måste tas.